Dialogy

Dialogy

Karel Hvížďala


ISBN: 80-7215-020-0

Rok vydání: 1997

Počet stran: 380

Cena: 249 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 128

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Obsáhlé rozhovory s V. Bělohradským, P. Králem, J. Němcem, L. Vaculíkem, J. Grušou, R. Preisnerem, A. Brouskem, S. Richterovou, K. Chvatíkem, J. Vladislavem, J. Kolářem, Z. Vašíčkem a P. Šrutem vznikaly v exilu v osmdesátých letech, ale svou hloubkou představují jako celek velkou nadčasovou výpověď o české kultuře druhé poloviny 20. století. Kniha je doplněna bibliografiemi, fotografiemi jednotlivých spisovatelů, soupisem Hvížďalových rozhovorů a jmenným rejstříkem.