Aforismy

Aforismy

Franz Kafka


ISBN: 80-900149-3-3

Rok vydání: 1991

Počet stran: 120

Cena: 145 Kč

Vazba: brožované

Formát: 115 x 165 mm

Číslo publikace: 4

Grafická úprava: Robert V. Novák


Kafkovy aforismy z jeho díla vybral a zevrubnou ediční poznámkou opatřil Rio Preisner.