Nesamozřejmá politika

Nesamozřejmá politika

Bohumil Doležal


ISBN: 80-7215-022-7

Rok vydání: 1997

Počet stran: 276

Cena: 185 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 130

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha politických článků a komentářů známého literárního kritika a politologa je jedním z prvních pokusů podívat se na naše politické dění let 1989–1996 jako na celek, vysledovat hlubší smysl každodenních událostí a sporů a kriticky je zhodnotit. Kniha je navýsost aktuální a současně svou hloubkou a historickým ponorem vytváří nadčasový obraz veřejného života novodobé české společnosti.