Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke

Lou Andreas Salomé


ISBN: 80-85639-23-8

Rok vydání: 1994

Počet stran: 92

Cena: 57 Kč

Vazba: brožované

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 32

Grafická úprava: Robert V. Novák


Útlá knížka, jíž se Lou Andreas-Salomé snažila roku 1927 vyrovnat s předčasnou smrtí Rainera Marii Rilka, není ani pouhou reminiscencí jejich mnohaletého přátelského vztahu, ani biografií v běžném slova smyslu. Na podkladě básníkových dopisů z let 1897–1926 nám autorka předkládá Rilkův portrét, fascinující hluboce jasnozřivými vhledy do problematiky umělcova nitra, které ji přivádějí až k úvahám o vztahu člověka k umění všeobecně a o dilematech, jež vhánějí tvůrčího člověka na práh života a smrti.