Friedrich Nietzsche ve svých dílech

Friedrich Nietzsche ve svých dílech

Lou Andreas-Salomé


ISBN: 80-85639-75-0

Rok vydání: 1996

Počet stran: 204

Cena: 147 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 83

Grafická úprava: Robert V. Novák


Roku 1894 vydala Lou Andreas-Salomé knihu Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Ačkoli v ní mj. zveřejňuje dopisy, které od filosofa kdysi dostala, nejedná se o memoárovou literaturu. Není to však ani striktně filosofické pojednání: jak zde, tak i v pozdější práci o Rilkovi v sobě autorka nezapře budoucí adeptku psychoanalýzy. Na základě citátů z Nietzscheho děl rozebírá do nejjemnějších detailů nejenom jeho myšlení, nýbrž i rysy jeho povahy, a s neomylným ženským instinktem ukazuje, jakým způsobem souvisela Nietzscheho filosofie s jeho osobní tragédií.