Obléhání zevnitř

Obléhání zevnitř

Miroslav Červenka


ISBN: 80-85639-77-7

Rok vydání: 1996

Počet stran: 424

Cena: 189 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 85

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Červenkova kniha je rozdělana do tří částí. První shrnuje studie z teorie literárního díla (např. Literární artefakt, Verš a poezie, Rytmický impuls, Sebeoslovení v lyrice, Textologie a semiotika), druhá část shrnuje téměř všechny Červenkovy recenze české poezie za dobu více než třiceti let, třetí pak programové a polemické stati. Druhá a třetí část knihy je podstatným příspěvkem k literárněhistorickému studiu novodobé české poezie, představuje totiž ve svém celku souhrnný pohled na díla významných novodobých českých básníků (V. Holana, F. Hrubína, J. Koláře, J. Zábrany, K. Šiktance, I. Wernische, P. Kabeše, J. Gruši, A. Brouska, M. Topinky, P. Šruta ad.).