Zborcené plochy

Zborcené plochy

Stanislav Dvorský


ISBN: 80-85639-82-3

Rok vydání: 1996

Počet stran: 160

Cena: 126 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 90

Grafická úprava: Robert V. Novák


Soubor básní surrealistického básníka z období více než třiceti let poprvé přináší v knižní podobě jeho legendární Koleje z let šedesátých, ale i básně z let osmdesátých. Vychází s obsáhlým doslovem Petra Krále.