Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi

Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi

Alexandr Stich


ISBN: 80-85639-84-X

Rok vydání: 1996

Počet stran: 334

Cena: 178 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 92

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Třináct esejů Alexandra Sticha zahrnuje období více než sta let české literatury. O dílech Karla Havlíčka, Jana Nerudy, Aloise Jiráska, Vladimíra Holana, Františka Halase a dalších Stich nepíše tradiční literárněhistorická pojednání, ale přistupuje k nim metodou zcela původní a osobitou: zabývá se především jejich jazykem a sleduje, jak kontinuita užívání jazykových prostředků vytváří na první pohled skryté, ve skutečnosti však ty nejpodstatnější dějiny národní literatury. Doplněno úplným soupisem Stichova díla.