Staré zahrady

Staré zahrady

Jan M. Tomeš


ISBN: 80-85639-94-7

Rok vydání: 1996

Počet stran: 178

Cena: 135 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 102

Grafická úprava: Robert V. Novák


Jméno Jana M. Tomeše má většina čtenářů spojeno s jeho prací uměleckohistorickou. Tomeš je však také výrazný překladatel z francouzštiny a editor moderní poezie, v neposlední řadě pak i autor básnického díla, které představuje v české poezii hodnotu zcela jedinečnou. Tomeš se narodil roku 1913 v Olomouci. Debutoval sbírkou Klubko Ariadnino (1942), ovlivněnou Paulem Valérym. Následovaly sbírky Za (1946) a Ruby (1947) – ta spojuje obě předchozí a doplňuje je verši novými. Pak se autor jako básník publikačně odmlčel na 49 (!) let. (Připomenul se pouze dvěma zcela nedostupnými bibliofiliemi v letech 1969 a 1995). Obsáhlá kniha Staré zahrady shrnuje celé Tomešovo básnické dílo: juvenilie a básně publikované časopisecky, celou knihu Ruby, dvě zmíněné bibliofilie a podsatatný oddíl básní zcela nových. S rozsáhlým doslovem Rudolfa Matyse.