Mramor se jí studený

Mramor se jí studený

kol.


ISBN: 80-85639-95-5

Rok vydání: 1996

Počet stran: 220

Cena: 59 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 103

Grafická úprava: Robert V. Novák


Zatímco s belgickým symbolismem se český čtenář díky Moderní revui průběžně seznamoval, belgický surrealismus překvapivě zůstal neznám i našim surrealistům. Vyrovnat tento kulturní dluh si předsevzali Petr Král a literární historik a překladatel Jan Rubeš žijící v Bruselu. Výsledkem jejich úsilí je bohatě dokumentovaná antologie doprovázená dobovým ilustračním materiálem z belgických archivů. Belgický surrealismus promlouvá k českému čtenáři sdílným jazykem – vyjadřuje jemu blízký smysl pro ironii, sebeironii i poněkud trpký humor, cit pro poetizaci banálního a nedůvěru k „"velkým myšlenkám"“, jež bývá vlastní malým národům, které dějiny „"spíše podstupují, než tvoří"“.