Apokalypsa naší doby

Apokalypsa naší doby

Vasilij Rozanov


ISBN: 80-85639-96-3

Rok vydání: 1996

Počet stran: 192

Cena: 59 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 104

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Mimořádný zájem dnešních čtenářů o díla deníková, složená z krátkých textů, fragmentů a intimních záznamů je nemyslitelný bez největšího předchůdce vší této literatury, ale i literárního existencialismu – ruského „"prokletého spisovatele, publicisty, kritika a filosofa"“ žijícího v letech 1856–1919. Fascinující montáž jeho glos, deníkových záznamů, dokumentů, úvah, účtů a dopisů předznamenává literaturu celého 20. století a patří k základním pilířům světového písemnictví této doby. Bez nadsázky lze říci, že bez Rozanova nebylo by deníkového díla Demlova, Hančova, Zábranova ani Divišova. Vydání této knihy – obsahující vedle titulního svazku i knihu Osamocení – bylo u nás v roce 1969 zakázáno.