Nebát se a nekrást?

Nebát se a nekrást?

Emanuel Mandler


ISBN: 80-7215-070-7

Rok vydání: 1998

Počet stran: 308

Cena: 266 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 176

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha politických článků a komentářů je po knize Bohumila Doležala Nesamozřejmá politika dalším z pokusů podívat se na naše politické dění devadesátých let jako na celek, vysledovat hlubší smysl každodenních událostí a sporů a kriticky je zhodnotit. Kniha svou hloubkou a historickým ponorem vytváří nadčasový obraz veřejného života novodobé české společnosti.