Kapitoly z francouzské a italské literatury

Kapitoly z francouzské a italské literatury

Jiří Pelán


ISBN: 80-7215-105-3

Rok vydání: 2000

Počet stran: 508

Cena: 398 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 210

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha esejů o francouzské a italské literatuře představuje vynikajícího překladatele z románských jazyků jako významného literárního historika. Od Písně o Rolandovi přes Viana a Calvina až k Petrarcovi a k českým překladům Baudelaira – tak by bylo možno charakterizovat nebývalé rozpětí autorových zájmů, vždy podložených vášnivou snahou dobrat se k podstatě zkoumaného autora či díla.