Cyrilometodějská tradice

Cyrilometodějská tradice

František V. Mareš


ISBN: 80-7215-111-8

Rok vydání: 2000

Počet stran: 738

Cena: 399 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 216

Grafická úprava: Jan Jiskra


Obsáhlý soubor studií jednoho z nejvýznamnějších českých slavistů, žijícího a působícího v sedmdesátých a osmdesátých letech ve Vídni. Vychází doplněno úplnou bibliografií Marešových prací.