Noční práce

Noční práce

Jáchym Topol


ISBN: 80-7215-136-3

Rok vydání: 2001

Počet stran: 260

Cena: 238 Kč

Vazba: brožované

Formát: 115 x 195 mm

Číslo publikace: 240

Grafická úprava: Helena Šantavá


Třetí román Jáchyma Topola (autora románů Sestra a Anděl) evokuje v příběhu dětí přízračný svět české vesnice sklonku šedesátých let, je ovšem zejména nadčasovým románem archetypálním – zobrazením různých podob zla (společenského i osobního) a hledáním cesty k naději. Strhující jazyk vyprávění, oproti předchozím dvěma Topolovým románům lexikálně bohatší, zvrstvenější, hutnější i básnivější, vtahuje čtenáře do napínavého děje s tajemstvím. Topolova Noční práce patří bezpochyby k nejpozoruhodnějším dílům současné české literatury.


Recenze:

MF Dnes, Josef Chuchma: Noční práce je přikrytá podivnou tmou (19. 11. 2001)