Jiné texty

Jiné texty

Jaromír Zemina


ISBN: 80-7215-115-5

Rok vydání: 2000

Počet stran: 354

Cena: 99 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 220

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha básní, deníkových záznamů a próz známého historika umění. Hlavním tématem všech textů je příroda a její proměny, řada textů je věnována též výtvarnému umění a vzpomínkám z dětství.