Nerozumím už Nietzschemu

Nerozumím už Nietzschemu

Rudolf Němec


ISBN: 80-7215-18-5

Rok vydání: 2000

Počet stran: 216

Cena: 99 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 223

Grafická úprava: Aleš Krejča


""Nerozumím už ničemu,"“ povzdechl si mnohokrát kdekdo. „"Nerozumím už nýčemu"“ je typickým úslovím malíře Rudolfa Němce, které zdomácnělo nejprve v okruhu členů, spřízněnců a ohlasových přátel Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu. Nerozumím už Nietzschemu se stalo titulem výboru z literárního díla básníka Rudolfa Němce. Jeho verše, básně v próze, básnické „"návody"“, vize, záznamy malířského vidění světa a řemesla, vzpomínky, sentence a maximy jsou širšímu publiku neznámé. Editoři, jimž dal autor volnou ruku, se rozhodli do výboru zařadit básně a texty, které považují za literárně živé a schopné pak v úhrnu podat obraz autorovy dramatické životní a umělecké cesty.