O literatuře a jejich tvůrcích

O literatuře a jejich tvůrcích

František Kautman


ISBN: 80-7215-099-5

Rok vydání: 1999

Počet stran: 99

Cena: 245 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 204

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha shrnuje autorovy studie, úvahy a články z let 1977–1989, tedy z období, kdy nesměl v Čechách publikovat. K nejcennějším textům knihy patří studie o raných prózách Egona Hostovského.