Jinřich Štyrský

Jinřich Štyrský

Karel Srp


ISBN: 80-7215-138-X

Rok vydání: 2001

Počet stran: 176

Cena: vyprodáno

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 242

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


4. svazek edice Fototorst. Ve všestranném díle malíře, grafika, básníka a esejisty Jindřicha Štyrského (1899–1942), blízkého přítele a spolupracovníka malířky Toyen, má fotografie významné postavení. Fotografoval od začátku dvacátých let, své vlastní fotografické dílo prezentoval v širším měřítku na první výstavě Skupiny surrealistů v ČSR (1935), kde byl zastoupen obsáhlými soubory Žabí muž (1934) a Muž s klapkami na očích (1934). Po těchto cyklech následovalo ještě Pařížské odpoledne (1935). Štyrský byl rovněž vůbec první významný surrealistický fotograf, který zaznamenal legendární zříceninu zámku markýze de Sade La Coste (1932). Hlavní okruhy námětů Štyrského fotografií (pouliční výlohy, cirky, střelnice a funerálie) rezonovaly nejen se surrealistickou poetikou počátku třicátých let, ale pramenily přímo z jeho osobité obrazivosti, odvíjející se od traumatických zážitků z dětství.

více informací na www.fototorst.com