... na okraji chaosu ...

... na okraji chaosu ...

Daniela Hodrová


ISBN: 80-7215-140-1

Rok vydání: 2001

Počet stran: 868

Cena: vyprodáno

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 244

Grafická úprava: Robert V. Novák


Rozsáhlá kniha pro všechny zájemce o literaturu 20. století představuje systematický a zevrubný výklad jednotlivých prvků a složek literárního díla počínaje jeho knižní a grafickou podobou, titulem, větou a motivem přes rámec, začátek a konec až po kompozici, postavu a poetiku syžetu a příběhu, jemuž je tu přiznána významná tvarově scelující funkce. Opírajíc se o analýzu mnoha děl z české i světové literatury nepředkládá přitom kniha čtenáři systém díla „"na dlani"“, ale proces jeho hledání. Z podstaty takového přístupu pak vyplývá, že samo dílo zde není pojímáno jako cosi hotového, jednou provždy daného, ale jako útvar, který se v různých literárních kontextech a teoretických a čtenářských interpretacích proměňuje. Kniha je prvním svazkem rozsáhlého projektu oddělení teorie literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Kapitoly o dramatu do něj napsaly režisérka Nina Vangeli (* 1946) a literární kritička Lenka Jungmannová (* 1967).