... aneb komentář k bratrovraždě

... aneb komentář k bratrovraždě

Karel Eichler


ISBN: 80-7215-133-9

Rok vydání: 2001

Počet stran: 314

Cena: 248 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 237

Grafická úprava: Josef Sodomka


Prozaický triptych Karla Eichlera (1921–1999) ...aneb Komentář k bratrovraždě je složen ze tří dosud nevydaných próz, založených na vynalézavých persiflážích známých biblických motivů. První z nich, Kein a Áber, měla pod svým původním názvem Kain a Ábel aneb Komentář k bratrovraždě vyjít roku 1970 v nakladatelství Československý spisovatel, ale její vydání bylo zakázáno. Druhou představuje přepracovaná podoba prózy Handicap, kterou stihl v roce 1971 stejný osud, a konečně třetí je próza Obrana Jidášova aneb Vandrování s Ježíšem z Nazareta, kterou autor napsal v druhé polovině 90. let již jako zamýšlenou třetí část tohoto triptychu. Doslov ke knize napsal autorův přítel, spisovatel Alexandr Kliment.