O umění a lidech (Spisy 4)

O umění a lidech (Spisy 4)

Richard Weiner


ISBN: 80-7215-178-9

Rok vydání: 2002

Počet stran: 812

Cena: 499 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 281

Grafická úprava: Jan Solpera


Jako IV svazek Spisů Richarda Weinera vychází vůbec první rozsáhlý výbor z jeho bohaté publicistiky. Editorka Zina Trochová, která knihu doplnila též obsáhlými poznámkami a jmenným rejstříkem, do svazku zahrnula knihu Třásničky dějinných dnů a ostatní Weinerovu publicistiku rozdělila do oddílů Z české kultury, Z francouzské kultury a Fejetony, úvahy. Studii k Třásničkám dějinných dnů napsal historik Antonín Klimek.