Ferdydurke

Ferdydurke

Witold Gombrowicz


ISBN: 80-7215-037-5

Rok vydání: 1997

Počet stran: 284

Cena: 259 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 145

Grafická úprava: Robert V. Novák


Kniha Ferdydurke patří k nejdůležitějším dílům světové literatury 20. století, v Polsku je povinnou četbou každého školáka. Dílo, jež předběhlo svou dobu (v Polsku vyšlo ve třicátých letech) vyjádřením absurdity světa zachycené zcela ojedinělým tvárným způsobem, dostávají čeští čtenáři snad jako poslední v Evropě. Nakladatelství Torst vydáním základní Gombrowiczovy knihy navazuje na svou edici dvou svazků autorova deníku.