Z druhého břehu

Z druhého břehu

Vladimír Svatoň


ISBN: 80-7215-179-7

Rok vydání: 2002

Počet stran: 604

Cena: 399 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 282

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Obsáhlý svazek studií a esejů významného českého literárního vědce, rusisty Vladimíra Svatoně, je mimořádnou knihou současného českého myšlení o literatuře. Vedle obecně zaměřených literárně-teoretických a filosoficko-estetických studií kniha přináší konkrétní analýzy děl ruské literatury 19. i 20. století, širší literárně-filosofická za myšlení o ruské kultuře a v posledním oddílu též práce o kultuře a literatuře české. Doplněna je jmenným rejstříkem a úplnou bibliografií Svatoňova díla.