Česká kultura a okupace

Česká kultura a okupace

František Červinka


ISBN: 80-7215-180-0

Rok vydání: 2002

Počet stran: 156

Cena: 198 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 283

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha významného českého historika přináší text přednášek, které proslovil na Filosofické fakultě UK v akademickém roce 1969–70. Na pozadí právě prožívané okupace sovětské se ve svých přednáškách zabýval okupací nacistickou a v ní zejména místem a významem kultury v životě české společnosti. Na základě rozborů protektorátního tisku se zamýšlel nad smyslem zakzvaného „"držení pozic"“ (znovu aktuálního v čase nastupující normalizace), účastí umělců v odboji, podrobně se zabýval protektorátním divadlem, divadlem v terezínském ghettu i dobovými diskusemi o poezii a kritice. Přednášky mají naléhavost přímého účastníka kulturního dění za protektorátu, svým mravním étosem a přesným vykreslením portrétů řady českých umělců v době války jsou mimořádně cenným příspěvkem k historickému sebepoznání českého národa.