Josef Sudek

Josef Sudek

Anna Fárová


ISBN: 80-7215-182-7

Rok vydání: 2002

Počet stran: 152

Cena: 399 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 284

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


11. svazek edice Fototorst. Monografie nejvýznamnějšího a nejznámějšího českého fotografa Josefa Sudka. Kniha přináší 80 barevně reprodukovaných fotografií ze všech období jeho tvorby. Josef Sudek (1896–1976) svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku – poté, co rezignoval na vlivy moderních proudů. Ještě ve 30. letech odrážely jeho fotografie především vnější svět. Teprve od 40. let našel obratem k sobě samému svou nezaměnitelnou tvůrčí podobu. Tehdy začaly vznikat jeho později proslavené pohledy z okna ateliéru a pozoruhodná zátiší, oboje zpracované kontaktním průmětem různě velkých negativů v pozitiv. Kontinuitu Sudkovy práce nepřerušila ani válka ani poválečný vnější tlak, který nutil umělce řídit se doktrínou socialistického realismu. V té době se Sudek naopak vrátil k piktorialismu svých počátků a v řadě svých prací předjal pozdější vývoj fotografie k postmoderní syntéze, aby se tak stal stále živým zdrojem inspirace pro další generace.

Bibliografie Josefa Sudka

více informací na www.fototorst.comwww.sudekbooks.com