Dopisy Evě, Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi

Dopisy Evě, Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi

Zbyněk Havlíček


ISBN: 80-7215-185-1

Rok vydání: 2003

Počet stran: 972

Cena: 598 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 287

Grafická úprava: Vladimír Nárožník, Stanislav Dvorský


Rozsáhlý soubor vzájemné korespondence významného českého psychiatra, psychoanalytika a surrealistického básníka Zbyňka Havlíčka (1922–1969), syna prozaika Jaroslava Havlíčka, s Evou Prusíkovou, je strhujícím milostným románem v dopisech, mimořádným kulturně-historickým příspěvkem k poznání českého kulturního a politického života 60. let 20. století, sondou do dějin české psychiatrie i jedinečným svědectvím o dějinách poválečného českého surrealismu. Knihu k vydání připravil a rozsáhlými poznámkami, jmenným rejstříkem a doslovem doprovodil Pavel Čepický.