Dopis zmizelému

Dopis zmizelému

Milena Honzíková


ISBN: 80-7215-186-X

Rok vydání: 2003

Počet stran: 160

Cena: 159 Kč

Vazba: brožované

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 288

Grafická úprava: Helena Šantavá


Vzpomínková reflexivní próza spisovatelky, bohemistky, publicistky a filmové a divadelní dramaturgyně Mileny Honzíkové je bilancí smyslu celého jejího života. Jádro vyprávění leží ve válečných letech, kdy byla Honzíkova zatčena gestapem a vězněna a kdy po svém propuštění bojovala v partyzánské skupině na střední Moravě. Kniha je doplněna obsáhlým doslovem Radky Denemarkové, v němž podrobně analyzuje celé životní dílo Mileny Honzíkové, přináší podrobné kalendárium jejího života a na závěr přidává úplný soupis jejích knih, edic, článků i filmů a divadelních představení, na jejichž vzniku se podílela.