Pornografie

Pornografie

Witold Gombrowicz


ISBN: 80-7215-038-3

Rok vydání: 1997

Počet stran: 176

Cena: 199 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 146

Grafická úprava: Robert V. Novák


S pornografií nemá nejdůležitější kniha druhého Gombrowiczova tvůrčího období, kdy autor žil v Argentině, co dělat. Jde o básnickou prózu se syžetem příběhu s tajemstvím, jejímž tématem je základní Gombrowiczovo uhranutí: vztah mládí a stáří, síly života a jeho zanikání. Snad nikde jinde nezachytil Gombrowicz krásu mládí a krutost stárnutí tak intenzivně jako zde, v knize, která patří do zlatého fondu moderní polské literatury.