Za trest a za odměnu

Za trest a za odměnu

Anna Zonová


ISBN: 80-7215-229-7

Rok vydání: 2004

Počet stran: 260

Cena: 258 Kč

Vazba: brožované

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 329

Grafická úprava: David Balihar


Rozsáhlý román Anny Zonové, autorky knihy povídek Červené botičky, je velkým historickým plátnem, v němž spisovatelka na osudu čtyř národně, sociálně i generačně rozdílných postav zobrazuje tragédii 20. století tak, jak se odehrála na pozadí moravských Sudet od 2. světové války až do současnosti. Vztahy česko-německé, osobní, erotické, sociální i rodinné líčí autorka s mistrovstvím, které z ní činí jednu z nejvýraznějších osobností současné české literatury. Všechna historická období, jež v knize sledujeme – 2. světová válka, odsun Němců, padesátá léta, normalizace i nástup kapitalismu na počátku 90. let -, zasahují do osudů lidí tragicky, vidíme bolest, utrpení, osobnosti vyvrácené ze svých kořenů, neustále zraňované i zraňující. Román Anny Zonové je velkou společenskou prózou o lidském osudu, dějinách a době, která je v současné české literatuře událostí zcela mimořádnou.


Recenze:

iLiteratura, Václav Kovář: Zonová, Anna: Za trest a za odměnu, recenze originálu (7.1.2005)
Lidové noviny, Dana Packová: Ženy a muži z konce světa (5.11.2004)
MF Dnes, Josef Chuchma: Věříte v typické osudy? Tak čtěte (8.4.2005)
Respekt, Tomáš Weiss: Není to štěstí, ale je to život (15.11.2004)
Revue Politika, Josef Mlejnek (rozhovor): Do mého psaní se promítají zkušenosti širší rodiny (8/2004)