Slovo a tvar

Slovo a tvar

Jan M. Tomeš


ISBN: 80-7215-192-4

Rok vydání: 2003

Počet stran: 728

Cena: 499 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 293

Grafická úprava: Aleš Krejča


Rozsáhlý soubor studií, esejů, předmluv, doslovů, textů do katalogů výstav, přednášek a jiných textů významného českého básníka, překladatele a historika umění (* 1913). Oddíl Mezi generacemi shrnuje texty o české poezii – J. Horovi, F. Halasovi, K. Bochořákovi, I. Slavíkovi, I. Blatném, druhý oddíl – Studie o francouzské poezii – sleduje autorovy oblíbené francouzské autory od A. Bertranda a G. de Nerval přes Ch. Baudelaira a S. Mallarméa po S. Renaud a A. de Saint-Exupéryho. Následují oddíly Z českého výtvarného umění a Tři osobnosti evropského malířství (Kokoschka, Chagall, Michaux). Závěr knihy tvoří texty K výstavám několika přátel (mj. A. Krejči a J. Součka).