Březiniana

Březiniana

Petr Holman


ISBN: 80-7215-198-3,

Rok vydání: 2003

Počet stran: 116

Cena: 129 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 299

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Jako čtvrtý svazek edice Svazky úvah a studií vychází soubor tří prací našeho nejvýznamnějšího současného znalce díla Otokara Březiny a editora jeho díla. Studie jsou zaměřeny na genezi a výklad Březinových esejů a na shrnutí a zhodnocení současného stavu březinovských studií. Kniha je doplněna bibliografií Holmanova díla.