Béowulf

Béowulf


ISBN: 80-7215-199-1

Rok vydání: 2003

Počet stran: 344

Cena: vyprodáno

Vazba: vázané

Formát: 160 x 240 mm

Číslo publikace: 300

Grafická úprava: Zdeněk Ziegler


Jeden z vůbec nejdůležitějších edičních počinů nakladatelství Torst: vychází jako jubilejní 300. publikace nakladatelství. Béowulf – první výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglické literatuře, nejvýznamnější památka anglické literatury a v obecném povědomí i symbol literatury anglosaské Anglie vychází po více než tisíci letech od doby svého vzniku poprvé v překladu do češtiny. Jan Čermák, který Béowulfa přeložil, knihu doprovodil zevrubnými poznámkami, komentáři, výkladovými studiemi a mapkami, zasazujícími Béowulfa do historického, kulturního a literárního kontextu evropské vzdělanosti. Knihu s bohatým obrazovým doprovodem graficky upravil Zdeněk Ziegler.