Jan Lukas

Jan Lukas


ISBN: 80-7215-202-5

Rok vydání: 2003

Počet stran: 144

Cena: 333 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 303

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


13. svazek edice Fototorst. Jan Lukas (1915–2006) žil od roku 1966 v New Yorku. Patřil k průkopníkům moderní české fotografie a filmu. Ve třicátých letech pracoval pro evropské magazíny, včetně legendárního Lilliputu. Jeho dnes již klasické dílo čítá celkem 25 knih. Živé, bezprostřední záběry a dynamika skladby Lukasových fotografických alb byly vzorem jeho současníkům i následovníkům. Významný je zejména jeho Pražský deník 1938–1965, obrazové svědectví o zkáze demokracie a nástupu dvou totalitních režimů v jeho vlasti. I v exilu zůstal Lukas věrný svému krédu „Dívat se a zachovat to, co mě zajímá, doufaje, že existuje mnoho dalších, které to také zajímá.“ Přítomná monografie zachycuje jeho tvorbu vznikající po dobu celých šedesáti let minulého století.

více informací na www.fototorst.com