Jaromír Funke

Jaromír Funke

Antonín Dufek


ISBN: 80-7215-211-4

Rok vydání: 2003

Počet stran: 152

Cena: 333 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 312

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


15. svazek edice Fototorst. Jaromír Funke (1896–1945) patří mezi světově významné průkopníky moderní fotografie. Roku 1922 se vydal na cestu k abstrakci, která vyústila v jeho vlastním uměleckém směru – „fotogenismu“. Reagoval také na kubismus a vytvořil vzorová díla nové věcnosti a konstruktivismu. V průběhu 20. let akceptoval jako jeden z prvních též poetismus a surrealismus. Mezi fotografy z Čech byl ve 20. letech vedle Rösslera jedinou osobností, která se orientovala v mezinárodním kontextu avantgardní fotografie a výtvarného umění. Fotografické dění své doby ovlivňoval nejen svým dílem, ale i rozsáhlou teoretickou, kritickou, organizátorskou, redaktorskou a zejména pedagogickou činností. Jako profesor fotografie v Bratislavě a Praze měl jedinečnou možnost šířit své znalosti, a to i v době, kdy to v okolních zemích, zejména v Německu, nebylo možné. Byl nejen průkopníkem nové fotografie, ale i výrazným představitelem nového vizuálního umění vůbec. Působil snad ve všech oborech, v nichž fotografie uplatňovala své užitné funkce.

více informací na www.fototorst.com