Duchovní svět F. X. Šaldy

Duchovní svět F. X. Šaldy

Antonín Mokrejš


ISBN: 80-7215-040-5

Rok vydání: 1997

Počet stran: 208

Cena: 188 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 148

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Známý filosof se ve své souhrnné knize zabývá Šaldovým dílem nikoli z pohledu literárněvědného, ale ze zorného úhlu filosofického. Sleduje nejdůležitější pojmy v Šaldově myšlení, vykládá jejich dobovou podmíněnost i původnost a nachází v nich aktuální přesah do naší doby.