Nesoustavná rukojeť české literatury

Nesoustavná rukojeť české literatury

Jiří Rambousek


ISBN: 80-7215-204-1

Rok vydání: 2003

Počet stran: 698

Cena: 444 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 305

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Obsáhlý výbor z díla významného brněnského literárního historika, kritika, pedagoga a editora. Kniha je rozdělena do pěti oddílů: první přináší rozsáhlejší studie, zejména o české poezii v době 2. světové války, druhý monografická hesla z publikace Česká literatura 1918–1945, jejíž náklad byl na počátku normalizace z politických důvodů zničen, třetí oddíl přináší interpretace básní vybraných českých básníků 20. století, čtvrtý oddíl tvoří výběr z autorových recenzí, pátý oddíl přináší dva rozhovory. Kniha může sloužit jako jedinečná pomůcka pro všechny středoškolské a vysokoškolské učitele české literatury 20. století. Je doplněna jmenným rejstříkem a úplnou bibliografií Rambouskova díla.