Jaroslav Durych

Jaroslav Durych

Martin C. Putna


ISBN: 80-7215-212-2

Rok vydání: 2003

Počet stran: 116

Cena: 128 Kč

Vazba: brožované

Formát: 140 x 195 mm

Číslo publikace: 313

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Další svazek edice Svazky úvah a studií přináší monografickou práci literárního historika Martina C. Putny o spisovateli Jaroslavu Durychovi. Putna se jako vůbec první dívá na Durychovo dílo jako na celek, včetně všech období jeho rozsáhlé publicistiky. Všímá si zrodu Durychovy spisovatelské osobnosti, vymezuje jeho místo v české katolické literatuře, zabývá se jeho vztahem k Demlovi, Florianovi a Březinovi, k politické pravici i levici, k současným uměleckým směrům a k Československé republice. V závěru hodnotí tři významné Durychovy prózy (Služebníci neužiteční, Boží duha, Kouzelný kočár) napsané v padesátých letech. Živě napsaná, čtivá studie je významným příspěvkem k poznání české literatury dvacátého století.