Tři podoby literární vědy

Tři podoby literární vědy

Zdeněk Pešat


ISBN: 80-7215-047-2

Rok vydání: 1998

Počet stran: 308

Cena: 99 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 155

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha představuje našeho předního literárního historika jako vědce trojího zaměření: jako teoretika, který se ve svých statích snaží postihnout dynamiku vývojového procesu novodobé české literatury a zabývá se teoretickými otázkami interpratace literárního díla, jako literárního historika, který ve velkých studiích shrnuje poznatky o novodobých českých literárních směrech a skupinách (poetismus, Skupina 42, Skupina Ra) a jako literárního kritika neobyčejné citlivosti, který pečlivě váží slova, takže kritika je mu vždy prostorem k poznání a pečlivému zhodnocení daného díla, nikoli místem pro nepodložené odsudky. Knihu doplňuje úplná bibliografie Pešatova díla.