Mašínové

Mašínové

Jan Němeček


ISBN: 80-7215-048-0

Rok vydání: 1998

Počet stran: 338

Cena: 248 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 156

Grafická úprava: Petr Babák


Kniha popisuje strastiplné osudy rodu Mašínů ve 20. století: Josef Mašín bojoval za národní svobodu jako legionář v 1. světové válce a za 2. světové války padl v zápase s německými okupanty. V boji pak pokračovali jeho synové, kteří se později postavili i proti bezpráví režimu komunistického.