Evropa a umění

Evropa a umění

Jindřich Chalupecký


ISBN: 80-7215-264-5

Rok vydání: 2005

Počet stran: 560

Cena: 499 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 361

Grafická úprava: Robert V. Novák


Rozsáhlá kniha Evropa a umění je poslední prací výtvarného a literárního kritika a esejisty Jindřicha Chalupeckého (1910–1990). Psal ji v 80. letech (dokončena byla v roce 1989) jako druhý díl svých Duchampovských meditací. Jde o knihu, již pojal jako svou „summu“, svazek, do nějž se rozhodl uložit své celoživotní úvahy o postavení umělce ve společnosti a o smyslu umění. Kniha sleduje proměny umění ve starém Egyptě, Mezopotámii, Indii, Číně a podrobně sleduje jeho vývoj v Evropě (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus) až do 20. století. Šíří záběru a myšlenkovou hloubkou jde o dílo v českém myšlení zcela ojedinělé. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem. Doslov napsal Zdeněk Vašíček.