Lyrické minimum

Lyrické minimum

Vladimír Burda


ISBN: 80-7215-235-1

Rok vydání: 2004

Počet stran: 608

Cena: 499 Kč

Vazba: vázané

Formát: 170 x 210 mm

Číslo publikace: 335

Grafická úprava: Helena Šantavá


První svazek dvoudílného souboru literárního díla významného českého experimentálního básníka a publicisty, jedné z nejvýznamnějších – a přitom dosud nedoceněných – kulturních osobností 60. let. Rozsáhlý svazek shrnuje celé Burdovo básnické dílo, pohybující se na hranici mezi experimentální poezií a výtvarným uměním. Všechny Burdovy básně jsou scanovány z jeho strojopisných originálů. Knihu k vydání připravil Michal Jareš, který je též autorem zevrubné ediční poznámky a úplné bibliografie Burdova básnického díla. Doslovem knihu opatřil historik umění Josef Hlaváček, autorovy fotografické portréty pořídila Dagmar Hochová. Připravovaný druhý svazek shrne autorovu publicistiku.