Na cestě ke smyslu (Poetika literárního díla 20. století)

Na cestě ke smyslu (Poetika literárního díla 20. století)


ISBN: 80-7215-244-0

Rok vydání: 2005

Počet stran: 1052

Cena: 599 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 344

Grafická úprava: Robert V. Novák


Třetí, závěrečný svazek edičního projektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Ve studiích kolektivu deseti autorů (Miroslav Červenka, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Milan Jankovič, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Zdeněk Mathauser, Nina Vangeli) je literární dílo 20. století nahlíženo z mnoha úhlů, studie zdůrazňují řadu jeho často přehlížených aspektů. Od obecně estetických úvah (Zdeněk Mathauser) tak sledujeme literární dílo až k jeho aspektům dílčím (např. úloze snu v něm). Klíčová je zde rozsáhlá studie Milana Jankoviče o básnickém díle Emila Juliše. Svazek je doplněn rozsáhlými rejstříky jmenným i věcným, spolu s předchozími dvěma svazky edičního projektu tak může sloužit jako ideální pomůcka pro vysokoškolské studium literatury.