Trvání a proměny (Dvanáct kapitol o umění a dějinách)

Trvání a proměny (Dvanáct kapitol o umění a dějinách)

Mojmír Grygar


ISBN: 80-7215-272-6

Rok vydání: 2006

Počet stran: 414

Cena: 399 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 369

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha významného českého literárního teoretika, bohemisty a rusisty, působícího v letech 1969–93 na univerzitě v Amsterdamu, je bohatě ukotvená v obrovském množství novodobé světové literatury obecně estetické, literárněvědné, sociologické, antropologické a psychologické. Zachycuje proměny vnímání umění (literatury, výtvarného umění, fotografie, hudby, divadla, filmu) v novodobém světovém myšlení, všímá si ovšem i proměn umění samého, jak se odehrávaly v průběhu téměř celého 20. století. Knihu je možno považovat za jakousi summu Grygarova přemýšlení o obecných otázkách umění a estetiky, práci souhrnného významu, jakých je v novodobém českém estetickém a literárněteoretickém myšlení jen málo.