Černý biskup a jiné příběhy

Černý biskup a jiné příběhy

Alexandre Herculano


ISBN: 80-7215-278-5

Rok vydání: 2006

Počet stran: 120

Cena: 139 Kč

Vazba: brožované

Formát: 115 x 175 mm

Číslo publikace: 375

Grafická úprava: Miloš Jirsa


Alexandre Herculano (1810–1877), portugalský básník, zakladatel moderního dějepisectví, politik a autor polemicky vyhrocených studií a esejů, se do prózy 19. století zapsal především jako tvůrce romantických historických próz v duchu Waltera Scotta. Kniha Černý biskup a jiné příběhy, v níž se Herculano českému čtenáři představuje poprvé, je výborem z kratších próz ze souboru Legendy a vyprávění. Herculano se tu obrací především k iberskému středověku a očima romantika sleduje raně středověký střet Maurů a Gótů, který stojí u zrodu mnohotvárné hispánské identity, ustavování portugalského národa, které je provázeno úsilím o udržení vlastní svébytné kultury, jako romantik evropského formátu se ale zdrží i u tajemného řádu templářů. Čtenář se v jeho prózách setká se zvláštním ztvárněním hlavních romantických témat: hrdinství a cti, lásky, nevyzpytatelného ženství, tajemných slojí lidské duše či otázky celibátu. Přeložila Irena Kurzová, doprovodnou studii napsala Silvie Špánková.