Hominibus (Sebrané spisy sv. II)

Hominibus (Sebrané spisy sv. II)

Ladislav Klíma


ISBN: 80-7215-271-8

Rok vydání: 2006

Počet stran: 896

Cena: 638 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Číslo publikace: 368

Grafická úprava: Robert V. Novák


Po svazcích IV (Velký roman) a I (Mea) vychází již třetí svazek Sebraných spisů filosofa Ladislava Klímy v ediční přípravě a s rozsáhlými komentáři Eriky Abrams. Zatímco Mea znamenalo „Moje“, Hominibus znamená „pro lidi“. Klímova korespondence ve svazku Hominibus obsahuje 379 nevýlučně filosofických, nýbrž i milostných, žebravých, pijáckých a jinak „příležitostně“ prožitých listů osmadvaceti adresátům, zde tištěných poprvé v celkové souvislosti, ba z velké části vůbec poprvé. K výslednému, v lecčems překvapivému Klímovu autoportrétu přispívá i přijatá korespondence, zpřítomněná zde v rámci edičního komentáře a poznámkového aparátu, a pět dosud neznámých odnoží filosofových rozhovorů zařazených do příloh. Kniha, vydaná díky velkorysé podpoře České spořitelny a Nadace Český literární fond, je doplněna též rozsáhlým jmenným rejstříkem.