Iren Stehli

Iren Stehli


ISBN: 80-7215-284-X

Rok vydání: 2006

Počet stran: 176

Cena: 333 Kč

Vazba: brožované

Formát: 160 x 180 mm

Číslo publikace: 381

Grafická úprava: Pavel Lev, Studio Najbrt


25. svazek edice Fototorst. Monografie Iren Stehli (* 1953 v Curychu, v letech 1974–79 vystudovala FAMU v Praze) představuje autorčinu volnou tvorbu z let 1973–2001. Její fotografie hovoří o české skutečnosti, nejsou ovlivňovány žádnými současnými uměleckými proudy. Lidský příběh rozvinutý v čase se v jejím díle střídá s konceptuálně pojatými cykly bez lidské stafáže. Do obou je osobně vtažena – obsahují českou poezii i český humor. Kniha je rozdělena do tematických kapitol, představujících ukázky jednotlivých jejích fotografických esejů a dlouhodobě vytvářených projektů. Výsledkem je kompaktní obraz, který jemně, ale naléhavě podává svědectví o posledních dvou desetiletích reálného socialismu v Československu a jeho přerodu v kapitalismus v devadesátých letech.

více informací na www.fototorst.com