V Hitlerově objetí (Kapitoly z českého odboje)

V Hitlerově objetí (Kapitoly z českého odboje)

Radomír Luža


ISBN: 80-7215-286-6

Rok vydání: 2006

Počet stran: 539

Cena: 388 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 383

Grafická úprava: David Balihar


Rozsáhlé paměti historika Radomíra Luži (* 1922), jedné z nejvýznamnějších osobností českého poúnorového exilu, mj. vydavatele exilového časopisu Svědectví a autora dějin exilové ČSSD (1948–1989), se soustřeďují na léta druhé světové války, kdy se autor osobně účastnil ilegálního protinacistického odboje jako syn generála Vojtěcha Borise Luži (1891–1944), jedné z nejvýznamnějších osobností českého boje proti nacismu. Kniha kongeniálně spojuje zachycení vlastních vzpomínek s historickým zachycením všech dobových souvislostí, což knihu činí jedním z nejdůležitějších textů vztahujících se k dějinám českého odboje let 1939–1945. Knihu z anglického originálu přeložil Tomáš Vrba, pro české vydání byla výrazně dopracována, zrevidována a doplněna. Je doprovozena rozsáhlým souborem fotografií, map a dokumentů, jmenným rejstříkem a doslovem historika Josefa Tomeše, který mapuje celý život a dílo Radomíra Luži.