Studio Najbrt - Život Štěstí Překvapení

Studio Najbrt - Život Štěstí Překvapení


ISBN: 978-80-7215-298-8

Rok vydání: 2007

Počet stran: 272

Cena: 950 Kč

Vazba: vázané

Formát: 210 x 265 mm

Číslo publikace: 397

Grafická úprava: Zuzana Lednická


Kniha Život Štěstí Překvapení zachycuje život a práci grafického Studia Najbrt, jež si za třináct let své existence vybudovalo výjimečné postavení. Kniha mapuje vybrané projekty studia za celou dobu jeho existence, představuje práce pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, divadlo Kašpar, město Praha, design hotelu Josef, filmové plakáty, knihy o architektuře a fotografii (mj. edici FotoTorst), některé výstavní projekty i ukázky z oblasti corporate identity. Důležitou součástí knihy jsou volné projekty Studia Najbrt (Thomas & Ruhller, výstava City / Město, internetový obchod www.mojemoje.com). Kniha obsahuje1280 reprodukcí. Grafické práce jsou doplněny komentáři členů studia, které odhalují jejich způsob myšlení. Pestrou grafickou kolekci doplňuje úvodní zamyšlení světoznámého teoretika designu Ricka Poynora, rozsáhlý rozhovor publicisty a spolueditora knihy Michala Nanoru s Alešem Najbrtem a průvodní studie designéra a publicisty Alana Záruby, který je též editorem knihy. Knihu s českým a anglickým textem graficky upravila Zuzana Lednická.