Netrpěná literatura

Netrpěná literatura

Bohumil Doležal


ISBN: 978-80-7215-333-6

Rok vydání: 2007

Počet stran: 676

Cena: 490 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Číslo publikace: 429

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha představuje v úplnosti literárně-kritické dílo významného autora časopisu Tvář, dnes známého politologa Bohumila Doležala (www.bohumildolezal.cz) z let 1964–1970. Doležalovy kritické články, zejména o české poezii, vzbudily již ve své době mimořádně prudké odmítavé reakce a tato dráždivost Doležalova kritického psaní trvá dodnes. Doležal podrobil zdrcující kritice nejen naprostou většinu soudobé mladé české poezie, ale i některé aspekty díla dnes obecně přijímaných klasiků (F. Halas, J. Zahradníček, V. Závada, V. Holan, F. Hrubín, J. Kolář, J. Kainar, J. Skácel ad.). Výrazné literární hodnoty nalézal mj. v dílech R. Weinera, J. Haška, L. Klímy, J. Demla, J. Hanče, H. Bonna, J. Ortena a J. Hiršala. Editor knihy Petr Šrámek zařadil do svazku i stati dosud nepublikované, soudobé kritické ohlasy na Doležalovo dílo a knihu doplnil rozsáhlými komentáři, bibliografií, jmenným rejstříkem a doslovem, v němž poukázal na ukotvení Doležalova kritického myšlení v české literárně-kritické tradici (F. X. Šalda, V. Jirát, J. Grossman).